Svanenmärkt tryckeri


Alla produkter i CO-print Tryckshop trycks på svanenmärkt tryckeri.
När du väljer ett svanenmärkt tryckeri så väljer du ett tryckeri som
bidrar till en renare miljö, en sundare arbetsmiljö
för de anställda och en renare framtid för oss alla.

Hårda krav för svanenmärkt tryckeri
• Användning av miljövänligt papper
• Användning av vegetabiliska tryckfärger
• Återvinning av trycksaker
• Minimering av avfall, t.ex. papper
• Användning av förnybar energi
• Hänsyn till den kemiska arbetsmiljön

Miljömärkt papper
Vi trycker uteslutande på miljömärkt papper.
I dagsläget är 95 procent av det papper vi använder Svanenmärkt.
Resten har motsvarande EU-miljöstandard.